O projektu AmeGA

Celý název projektu je Algebraické metody v geometrii s potenciálem směrem k aplikacím. Cílem tohoto projektu je vytvořit na Ústavu matematiky a statistiky z Masarykovy univerzity v Brně pracovní skupiny renomovaných vědců jak v oblasti algebry tak geometrie.

Projekt je financován Evropskou unií jako projekt CZ.1.07/2.03.00/20­.0003 Minister­stva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt běží od 1. května 2011 do 30. dubna 2014.